O nás     Služby     Reference     Kontakt     Slovník    

 
Slovník
 • Základní informace
 • Ukázkové heslo
 • Slovník
  Základní informace

  Nový slovník českých spisovatelů

  Čeští spisovatelé deseti století

  Výběr 410 hesel na více než 500 stranách zahrnuje představitele a anonymní díla české literatury od počátků do konce 20. století. Autoři jednotlivých historických období, nejen beletristé, ale i literární vědci, kritici, jazykovědci a další spisovatelé, jsou zastoupeni vcelku rovnoměrně. Cílem knihy není nahrazovat učebnice nebo slovníky akademického typu určené odborníkům. Chce sloužit studijním potřebám středoškoláků, vysokoškoláků i širší veřejnosti. Sekundární prameny jsou nespornou předností knihy, stejně jako jmenný rejstřík a rejstřík literárních děl, o nichž slovník informuje.
  Díky jedinému autorovi knihy a jeho dlouholetým pedagogickým zkušenostem je kniha psána úsporným stylem, bez frází a profesní hantýrky.

  O autorovi

  Radko Šťastný (Kutná Hora 1928), literární historik, absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, obor čeština a filozofie, PhDr. 1952. Středoškolský profesor 1951-1988, člen Obce spisovatelů a Společnosti F. X. Šaldy. Odborné články a stati v časopisech Český jazyk a literatura, Literární měsíčník, Česká literatura, aj. Autor školního literárního slovníku Čeští spisovatelé deseti století (SPN 1974), literatury faktu Tajemství jména Dalimil (Melantrich 1991), esejů a literárněhistorických studií (přes 200 bibliografických položek).

   
  webmaster :: InterLogic